Kontakt

Jeg kan kontaktes på mange måter både på nettet og i virkeligheten.

Raskest nås jeg nok via telefon eller e-post:

E-post (privat): oyvind@byeskille.no / oyvind@byeskille.net
E-post (jobb): oyvind.bye.skille@nrk.no
Mobil: +47 41 47 32 20 (kan også brukes for kryptert kontakt med Signal)

QR-kode - kontaktkort Øyvind Bye Skille

Skann koden på mobilen med en QR-leser – last så inn kontaktinfo i adressebok

For sikker e-post bruk PGP. Min nøkkel finner du her, under er litt info om den:

4096R/6BD4E124 2011-06-27 [expires: 2018-06-13]
Key fingerprint = E12F B0A6 293C FEA9 DD83 4A48 7B44 C24E 6BD4 E124
uid Øyvind Bye Skille – oyvind @ byeskille.no
uid Øyvind Bye Skille – oyvind @ byeskille.net

uid Øyvind Bye Skille – oyvind.bye.skille @ nrk.no

Nøkkelen kan også lastes ned fra MITs offentlige nøkkelserver her.

 

På nettet er jeg til stede på følgende tjenester:

Twitter: @Byeskille
Facebook: Øyvind Bye Skille
Jabber: byeskille@jabber.ccc.de (mulighet for sikker kommunikasjon med OTR)
Gtalk: oyvind.bye.skille@gmail.com
Flickr: Byeskille
LinkedIn: Øyvind Bye Skille

 

Contact

You can contact me in several ways, both online and IRL.

The fastest response you will get by contacting me by email or phone:

Email (personal): oyvind@byeskille.no / oyvind@byeskille.net
Email (work): oyvind.bye.skille@nrk.no
Cell: +47 41 47 32 20 (may also be used for encrypted communication with Signal)

For secure email use PGP. My public key you find here, beneath some info about it:

4096R/6BD4E124 2011-06-27 [expires: 2018-06-13]
Key fingerprint = E12F B0A6 293C FEA9 DD83 4A48 7B44 C24E 6BD4 E124
uid Øyvind Bye Skille – oyvind @ byeskille.no
uid Øyvind Bye Skille – oyvind @ byeskille.net
uid Øyvind Bye Skille – oyvind.bye.skille @ nrk.no

The public key can also be retrieved from MIT’s public key server here.

 

Online you find me on many services, among them are these:

Twitter: @Byeskille
Facebook: Øyvind Bye Skille
Jabber: byeskille@jabber.ccc.de (possibility of secure OTR communication)
Gtalk: oyvind.bye.skille@gmail.com
Flickr: Byeskille
LinkedIn: Øyvind Bye Skille