Krigsetterlatenskaper – kjemiske og eksplosive

Montasje: Eksplosiver i norsk natur (foto: Forsvaret/NRK Grafikk)

I vår, sommer og høst laget vi en rekke saker om eksplosiver og kjemiske våpen som er dumpet i Norge.

Det hele startet med at min kollega Marit Higraff startet et omfattende researcharbeid da hun hørte om en rapport regjeringen fikk laget. Rapporten Ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer tok for seg både omfanget og problemene rundt håndteringen.

Regjeringsutvalget slo fast at det fantes over 200 000 tonn eksplosiver dumpet i norsk natur. Ingen hadde oversikt, og det var store problemer hvem som hadde ansvaret når det måtte ryddes opp.

Vi laget blant annet disse sakene:

nrk.no: Over 200 000 tonn eksplosiver ligger spredt i norsk natur
nrk.no: Hvis du finner eksplosiver: – Ikke rør, ring politiet
nrk.no: – Norge bryter miljøavtale for eksplosivene
nrk.no: Miner er en trussel mot norske olje- og gassanlegg
nrk.no: Fortviler over uklart ansvar for eksplosiver i naturen

Informasjonen som manglet

I rapporten stod det at eksplosivene var spredt over hele landet. Derfor tenkte jeg det kunne være interessant å vise det fram på et kart. Etter en del research fikk jeg ut den databasen som man i rapporten nevnte som der slikt burde lagres – grunnforurensningsdatabasen fra det som da het Klima- og forurensnsingsdirektoratet (Klif, som nå har byttet navn til Miljødirektoratet).

nrk.no: Dette kartet skulle vist hvor 200 000 tonn eksplosiver ligger

Se kartet:

Kartet hadde dog bare 38 oppføringer av eksplosiver. Da fant jeg ut at jeg ønsket å be om hjelp fra leserne. Mange har jo hørt om at det er funnet gamle granater eller bomber fra krigen i sitt nærområde.

Vi spurte derfor: Har du hørt om eksplosiver i ditt nærområde?

Det var noe av grunnen til at jeg lekte meg her på mitt private domene med spørsmålet om hva som var favorittfargen til folk, og hvor de kom fra. Med litt prøving og feiling klarte jeg å lage et system for å samle inn informasjon og kartpunkter.

nrk.no: Tipsflom til NRK om eksplosivfunn

Det resulterte i over 50 veldig gode og detaljerte tips. Posisjonene er vist på kart her:

Kjemisk problem

Da vi jobbet med rapporten om de enorme mengdene eksplosiver som var dumpet etter andre verdenskrig kom jeg på at jeg i 2008 hadde laget saker om kjemiske våpen som var dumpet i havet i Skagerrak utenfor Arendal.

Dermed ble det til at vi sjekket opp saken igjen. Blant annet viste det seg at forrige kartlegging av problemet i 2002 hadde anbefalt at det ble gjort flere tiltak som ikke var gjort. Ett av dem en ny miljøkartlegging på bunnen ble bedt om at skulle gjøres ti år etter i 2012 – nå er vi i 2013.

Det ble en del saker:

nrk.no: Norge har ikke oversikt over store mengder kjemiske stridsmidler i egne havområder
nrk.no: Ny statsråd om kjemiske våpen i Skagerrak: – Alvorlig situasjon
nrk.no: Fiskere i Arendal: – Uholdbart å leve med usikkerheten
nrk.no: Slik advares fiskere i Skagerrak mot kjemiske våpen
nrk.no: Kystverket anbefalte fiskeriministeren å skaffe oversikt over kjemiske våpen i 2010

Så kom Brennpunkt med en dokumentar om fenomenet og jeg samarbeidet om et par saker til:

nrk.no: Opplysninger om kjemiske våpen i Norge hemmeligholdt i nesten 70 år
nrk.no: Slik tillot Norge dumping av kjemiske våpen

Takk for samarbeidet til Marit Higraff, Ellen Borge Kristoffersen, Olav Njaastad, Gry Blekastad Almås.

Senking av skip i Skagerrak med kjemiske våpen (foto: British Pathe/NRK)