Luftambulanse, 45 minutter og SSB-data på rutenett

Kartverktøy og data fra SSB gjorde det mulig å regne ut hvor mange som bor utenfor rekkevidden legehelikoptre kan nå på 45 minutter.

 

English summary: With the use of CartoDB, data from Norwegian helicopter services for health care and population data from Statistics Norway projected on a grid it was possible to both calculate how many live outside a defined response time of 45 minutes, and provide a service for the readers where they could get an estimated response time for any location in Norway.

I uka som gikk publiserte vi i NRK flere saker om akuttberedskap i helsevesenet.

Les: Kritisk skadde pasienter fraktes til sykehus uten kompetanse
Les: Sjekk kartet for kompetansen ved ditt sykehus

Som en del av arbeidet med sakene tok vi utgangspunkt i hvor helikopterbaser ligger med legeberedskap. Vi regnet ut med CartoDB hvor langt helikoptrene nådde med det som av helsevesenet og helikoptertjenestene selv ble ansett som beredskapsmålet – en utrykningstid på 45 minutter (15 min klargjøring og 30 min flytid).

Videre koblet vi disse dekningssirklene med SSBs datasett over befolkningstall fordelt på rutenett. Slik kunne vi regne ut at 166 000 bor utenfor dekningssirklene.

Jeg skrev en lengre forklaring på NRKbeta om hvordan vi gikk fram:
NRKbeta – Luftambulanse-beredskap, metoder og kartanalyse

Norge har heller ikke de høyeste målene til utrykningstid. I Tyskland f.eks. opererer de med flytid på 15 minutter når de beregner beredskapen.

Med en slik tysk sammenligning regnet vi ut at 1,28 millioner mennesker i Norge bor utenfor der legehelikoptrene kan nå på 15 minutter flytid.

Les: 166 000 får ikke legehelikopterhjelp innen 45 minutter
Les: Hjertestans i det svarte hullet
Les: Ordførere krever bedre helikopterdekning
Les: Europeisk luftambulanse-leder: – 45 minutter er lenge
Les: Mads Gilbert: – Bilambulanse viktigere

Her er noen av kartene:

Sjekk også selv hvor lang tid helikopteret til huset eller hytta:

(klikk på kartet for å få opp artikkelen med et interaktivt kart)
Sjekk selv - nrk.no (skjermdump)