Helsefare i Forsvaret

Hørselvern i maskinrom ombord på skip i Skjold-klassen

Et bekymringsbrev, et kartleggingsprosjekt og en forsker. Det resulterte i saker om at over 30 prosent av ansatte ombord på Sjøforsvarets skip har hørselsskader.

I et brev til blant annet Forsvarets øverste leder forsvarssjefen skrev Forsvarets sentrale hovedverneombud om en tydelig bekymring. Hovedverneombudet fryktet at hensyn til de ansattes helse, miljø og sikkerhet (HSM) ikke ble tatt nok på alvor når det ble kjøpt inn nytt utstyr.

Man var bekymret for at innkjøp kunne føre til problematiske nye skip, fly eller kjøretøyer.

Bekymringen kom fra erfaring:

  • Forsvaret har kjøpt skip hvor de ansatte må sove med hørselvern på
  • Forsvaret har kjøpt kjøretøyer med helsefarlig mye vibrasjoner
  • Forsvaret er i gang med å kjøpe nye lastevogner som ikke tilfredsstiller norske krav til støy og utslipp.

 

Jeg begynte først å undersøke det første erfaringspunktet.

Det var i disse undersøkelsene at jeg kom over Sjøforsvarets støyprosjekt som både hadde kartlagt støyverdiene på Forsvarets skip, men også hadde målt hørselen til de ansatte på skipene.

Les sakene:

En av tre i Sjøforsvaret har hørselstap

Her må han sove med hørselvern

Forsvaret: Gjør det vi kan for å unngå helseskader

Offisersforbundet: Reagerer kraftig på forslag om støyunntak for Forsvarets skip

 

Hvis du som leser dette har tips om saken – eller andre lignende eller interessante saker – er det bare å ta kontakt med meg:

E-post (privat): oyvind@byeskille.no
E-post (jobb): oyvind.bye.skille@nrk.no
Mobil: +47 41 47 32 20

(for begge e-postadressene kan det brukes kryptert e-post, se kontaktsiden)