Oppdatert GPG-nøkkel // Updated GPG key

Jeg har nettopp forlenget levetiden for mine krypteringsnøkler (PGP / GPG). // I have just extended the lifetime of my encryption keys (PGP / GPG).

Nøklene er de samme og har fortsatt samme fingeravtrykk

E12F B0A6 293C FEA9 DD83 4A48 7B44 C24E 6BD4 E124

Etter endringen løper nøklene først ut den 13. juni 2018.

Hvis du vil kommunisere med meg kryptert kan du hente ned min offentlige nøkkel et av følgende steder:

Hvis du ikke kan bruke PGP / GPG er det også mulig å sende meg ei tekstmelding eller ringe meg ved hjelp av appen Signal.

//

My key is still the same and have the same fingerprint

E12F B0A6 293C FEA9 DD83 4A48 7B44 C24E 6BD4 E124

The change is in the expiration date, it has been changed to 13th of June 2018.

If you want to communicate with me through encrypted channels you can get my public key one of the following places:

If you are not into PGP / GPG you can also text and call me encrypted using Signal.

 

Denne oppdateringen er signert med min krypteringsnøkkel – du kan se denne tekstfila.

This update is signed with my encryption key – you can check this text file.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *