Lusebehandling og rekefelt

Dokumenter, rekefelt og oppdrettsanlegg på kart

Myndighetene hadde advart i nesten 20 år mot farene ved en rekke lusemidler. De kunne skade reker og andre skalldyr. Likevel kunne NRK se at stoffene fortsatt brukes like ved eller rett over kjente rekefelt – ved å koble data om utlevering av stoffer, hvor oppdrettsanleggene ligger og data om rekefelt fra Fiskeridirektoratet.

Gode kolleger i Brennpunkt, Harald Eraker og Ole Reinert Omvik, har laget en dokumentarfilm om oppdrettsnæringen.

I filmen «Lakseeventyret» ser de på ulike forhold rundt næringen som både skaper mange arbeidsplasser og er omstridt for sin miljøpåvirkning.

I forbindelse med researchen til filmen hadde de skaffet seg data om alle utleveringer av medikamenter og kjemikalier til oppdrettsselskaper for bruk i oppdrettsanlegg. Informasjonen stammet fra rapportering til Mattilsynet fra selskapene som selger disse stoffene.

Siden veldig mye av dataene var knyttet til konkrete oppdrettsanlegg i havet spurte de om jeg ikke kunne se på dem i kart: Kanskje vi kan vise noe kult?

Sentralt stod hypotesen: Har oppdrettsselskapene brukt disse stoffene slik at de kan ha påvirket reker negativt?

Brennpunkt fikk så tilgang på følgende data:

  • Plasseringen til alle norske oppdrettsanlegg fra Akvakulturregisteret hos Fiskeridirektoratet
  • Dataene om medikamenter og kjemikalier fra Mattilsynet – som også inneholdt den samme lokalitets-ID-en brukt i Akvakulturregisteret
  • Plassering av alle kjente rekefelt fra Fiskeridirektoratet

Alle dataene ble lastet inn i Carto (tidligere Cartodb) i hvert sitt datasett.

Les artikkelen som bruker disse undersøkelsene:

Bakgrunnsresearch

Først koblet jeg lokalitetene fra Akvakulturregisteret med lokalitets-ID i Mattilsynets medikament/kjemikalie-data. Dermed fikk jeg plasseringen til all bruk av disse stoffene.

Deretter la jeg rekefeltene og medikamentbruken inn i hvert sitt lag i kartet slik at vi kunne se visuelt hvor nært det var blitt brukt slike stoffer. Kollega Harald Eraker hadde satt seg inn i mange detaljer rundt de ulike lusemidlene og kunne bidra med at det var spesielt to stoffer som var interessante; diflubenzuron og teflubenzuron (også omtalt som kitinsyntesehemmere)

Han hadde også funnet ut at det nå ligger på bordet anbefalinger om å helt forby bruken av disse stoffene innenfor 1000 meter fra rekefelt.

«Det skal være god miljøtilstand under akvakulturanlegget før bruk, det skal gå minst 6 måneder mellom hver behandling kitinsyntesehemmere skal ikke anvendes på lokaliteter som ligger nærmere enn 1000 meter fra rekefelt.»

Medikamentbruken ble derfor filtrert med en SQL-spørring for å bare vise bruken av disse stoffene i forhold til rekefeltene:

SELECT * FROM "byeskille-nrk".medikamenter2014_2016peruke36_2016

WHERE 
virkestoff LIKE "Diflubenzuron" 
OR 
virkestoff LIKE "Teflubenzuron"

For enkelhets skyld eksporterte jeg akkurat disse dataene til et eget datasett også etterpå.

Kobling og kjøringer

For å forenkle spørringer og sammenligninger mot hvor rekefeltene befant seg lagde jeg også en versjon av det datasettet som bare har én stor form (multipolygon) for alle rekefeltene.

Med denne som utgangspunkt kunne jeg lage oppføringer i databasen med utstrekning som tilsvarte ulike avstander fra rekefeltene, f.eks. 100 meter, 500 meter og 1000  meter. Her er ei kjøring for 1000 meter:

INSERT INTO rekebuffer_fiskeridir_jan2016 (the_geom, art, buffer_m)

SELECT ST_Transform(ST_Buffer(ST_ Transform(the_geom,32633),1000) ,4326) AS the_geom, art, '1000' AS buffer_m

FROM rekepoly_fiskeridir_jan2016

Etter dette kunne jeg enkelt gjøre kjøringer som sjekket hvor mange oppdrettsanlegg som lå så nært rekefelt:

SELECT COUNT(DISTINCT lok_nr) FROM "byeskille-nrk".akvakultur_ lokal_sjo AS lok, "byeskille-nrk".rekebuffer_ fiskeridir_jan2016 AS reke

WHERE (lok.art LIKE '%Laks%' OR lok.art LIKE '%ørret%' OR lok.art LIKE '%Ørret%')

AND (produksjonsform = 'Matfisk' OR produksjonsform = 'MATFISK')

AND

ST_Contains(reke.the_geom,lok. the_geom)

AND reke.buffer_m = '1000'

eller hvor hvor mange som hadde brukt lusemidlene som myndighetene hadde advart om:

SELECT COUNT(DISTINCT meds.lokalitet) FROM "byeskille-nrk". benzuroner2014_2016peruke36_ 2016_aggregated AS meds, "byeskille-nrk".rekebuffer_ fiskeridir_jan2016 AS reke

WHERE ST_Contains(reke.the_geom, meds.the_geom)

AND reke.buffer_m = '1000'

Resultater

Etter å ha gjort dette og mer til fant vi ut følgende om de 1 014 oppdrettsanleggene (lokalitetene) som var registrert per 12. september:

  • 245 anlegg ligger nærmere enn 1000 meter fra kjente rekefelt
  • 59 av disse anleggene som egentlig er for nært har brukt lusemidlene det er advart mot i perioden 2014 til uke 36 i 2016
  • Bare i 2016 har det blitt brukt slike lusemidler 54 ganger i 46 forskjellige anlegg langs norskekysten. 12 av anleggene som har brukt stoffene i 2016 har gjort det innenfor 1000 meter av et kjent rekefelt

Her er et kart som viser alle anleggene som har brukt lusemidlene det er advart om nærmere enn 1000 meter fra kjente rekefelt: