Stemmetelling tilkoblet internett

Tomt stemmelokale i Oslo (ill.)

(Foto: Oslo kommune/Sturlason)

IT-eksperter var bekymret for at eventuell manipulering av valget ikke skulle bli oppdaget. Datasystemer som brukes til stemmetelling i Norge er tilkoblet internett og dermed utsatt for risiko. Bekymringsmeldinger førte til forskrift om manuell telling.

NRK plukket opp hvordan IT-eksperter hadde begynt å gå datasystemene som brukes i norske valg etter i sømmene.

Sentralt var dataprogrammene og systemene som ofte bare omtales som EVA. En forkortelse som vel opprinnelig stod for Elektronisk valgadministrasjonssystem.

Systemet både registrerer og lagrer, teller opp og summerer stemmer i valget.

Ekspertene hadde bitt seg merke i hvordan stemmesedler ble talt med maskiner som skannet dem og tolket hvilke stemmesedler folk hadde valgt, og hvilke endringer de hadde påført stemmen.

Skannerne ble styrt av en programvarepakke kalt EVA Skannning. Det som bekymret eksperter som programvareutvikler Patricia Aas var mangelen på sikkerhetsvurderinger og at systemet kjørte på ordinære Windows-maskiner som man var usikre på hvor godt var låst ned – de var jo tross alt tilkoblet internett.

Valgdirektoratet som var ansvarlige for systemet forsikret likevel til NRK at alt var trygt.

– Det norske folk kan stole på at de valgresultatene vi presenterer er korrekte, og at de representerer de stemmene velgerne har avgitt i stemmeavlukkene, sa direktør Bjørn Berg i direktoratet til meg den 27. august.

Bare noen dager senere skulle det dog bli oppdaget at sensitive filer var på avveie.

Klientsertifikat-filer som er et ledd i å gi tilgang til EVA-systemet hadde blitt fanget opp av nettleseren Edge og havnet i søkemotoren Bing.

Bekymringen fra IT-ekspertene og sakene må ha ført til en del møter i diverse offentlige organer.

For under en uke etter den første saken fra NRK kom beskjeden i pressemelding fra regjeringen:

Øker sikkerheten rundt valggjennomføringen
– Valgsystemet vårt er godt testet og sikret. Vi ønsker å unngå spekulasjoner og usikkerhet rundt valgresultatet. Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Derfor skjerper vi nå sikkerheten ytterligere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber nå alle kommuner om å ha minst én manuell telling av stemmene til stortingsvalget. I tillegg skjerpes sikkerheten rundt datasystemene.
Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1. september 2017

Både programvareutvikler Patricia Aas som i stor grad startet det hele og andre var lettet og fornøyd.

– Det er en seier for vanlige mennesker. Når du går inn i et stemmelokale og avgir din stemme, må du vite at den faktisk teller. Det er grunnsteinen i et demokrati, sa Aas til NRK.

Også de som var lokalt ansvarlige for valggjennomføringen i Oslo uttrykte lettelse.

Valgstyret i Oslo hadde allerede ved starten av året sagt at de var bekymret for sikkerheten i det elektroniske valgsystemet EVA. Med krav om manuell telling sa de dette til NRK:

– Jo mer det ble snakket om, jo større anså vi risikoen for at noen faktisk ville prøve seg. Det at vi nå får manuell telling, det gjør at alle kan senke skuldrene, sa Øystein Sundelin (H) som var medlem i valgstyret.

Bildet i toppen av saken er generøst delt av Oslo kommune med en Creative Commons-lisens CC-BY-NC-ND 2.0 (Foto: Oslo kommune/Sturlason)