Kommunen: – Oppfordrer likevel til å gi bakgården et grønnere preg

Kommunen har nå godkjent endringssøknaden fra utbygger, men legger på en setning om at de er enige i at en grønnere bakgård er ønskelig.

Slik ble bakgården presentert i salgsmateriell. Kartene som per nå foreligger vil slett ikke gi en så grønn bakgård, men vi får se hva det ender med.

Slik ble bakgården presentert i salgsmateriell. Kartene som per nå foreligger vil slett ikke gi en så grønn bakgård, men vi får se hva det ender med.

Kommunen har tatt med mine innspill/protester i vurderingen av søknaden fra utbygger som i utgangspunktet startet med ny nedkjøring til garasjekjelleren.

Som beskrevet i forrige publisering gjorde søknaden fra JM også at det ble søkt om ny utforming av bakgården.

I kommunens behandling skriver de at det er positivt at en rampe i bakgården fjernes, og at det i hovedsak er positive endringene i utomhusplanen. I mitt innspill viste jeg til de ganske strenge kravene til utearealer som ligger på bordet hos PBE, men som politikerne i Oslo kommune ennå ikke har vedtatt.

 

Plan- og bygningsetaten sier de enn så lenge ikke kan pålegge utbygger noe med bakgrunn i de nye utearealskravene som ennå ikke er politisk vedtatt.

Men..

PBE sier seg enig i ønsket om en grønnere bakgård:

PBE oppfordrer likevel tiltakshaver til å gi bakgården et grønnere preg.

Les hele vedtaket her: GØTEBORGGATA 32 – MARSTRANDGATA 2 – 4: TILLATELSE TIL ENDRING

 

Utbygger JM Norge har også oppdatert Facebook-siden for prosjektet med informasjon om at endringen av garasjenedkjøringen er godkjent av kommunen. Om bakgården skriver de:

Vi arbeider videre med detaljering, slik at uteoppholdsarealet fortsatt vil være tiltalende for brukerne, med innslag av grøntpartier, lekeapparater og soner for fellesskap.

Så får vi se om det inkluderer å tegne opp bakgården på nytt med andre grøntfelt, eller om bakgården blir i all hovedsak som på skissen sendt til inn til kommunen:

Qben utomhusplan – gammel og nyt

3 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *